Persondatapolitik

Vi ønsker, at gøre Møde & Eventdagen 2022 til en god og positiv oplevelse for alle gæster og udstillere, både før, under og efter arrangementet. Derfor har vi nedenfor anført en række betingelser/retningslinjer for at deltage. Betingelserne giver også dig mulighed for at se, hvordan vi bruger de data, du afgiver i forbindelse med din tilmelding. 

Deltagelse
Møde & Eventdagen er et lukket fagligt arrangement, forbeholdt møde- og eventplanlæggere og alle der booker, arrangerer og tilrettelægger møder, events, kurser, konferencer m.m.

Tilmelding
Tilmeldingen til Møde & Eventdagen er først gældende, når du har modtaget en bekræftelse. Din tilmelding er bindende. Skulle du mod forventning blive forhindret, skal du huske at afmelde dig senest kl. 8.00 på ankomst dagen. Du kan ændre i dine valg i din tilmelding helt op til arrangementsdagen kl. 08.00, via link anvist i din bekræftelse. Du kan også afmelde din deltagelse på samme link. 

Møde & Eventdagen gennemgår alle tilmeldinger og forbeholder sig ret til at afvise personer, som på forespørgsel ikke kan sandsynliggøre, at de som en del af deres arbejde booker, arrangerer og/eller tilrettelægger møder, events, kurser, konferencer eller lignende.

Markedsføring/Salg/Job
Under arrangementet ønsker udstillerne IKKE at blive kontaktet af leverandører eller jobsøgende, og det er derfor ikke tilladt at søge job hos udstillerne eller markedsføre/sælge produkter/ydelser over for udstillerne. Overtrædelse af dette forbud medfører øjeblikkelig bortvisning. 

Forlaget Kursuslex har som arrangør af Møde & Eventdagen adgang og brugsret til samtlige data, som gives i forbindelse med tilmeldingen.

Navneskilte og scanning
Ved ankomsten til Møde & Eventdagen får du udleveret dit navneskilt, som vil være markeret med den kategori under hvilken du har tilmeldt dig.

Navneskiltet skal bæres synligt under hele besøget. Navneskiltet indeholder en stregkode med dine indtastede kontaktdata, som kan scannes i forbindelse med adgang til messen og de aktiviteter der foregår. Lader du dit navnskilt scanne af en udstiller, giver du samtykke til at udstilleren får adgang til dine indtastede kontaktdata, som kan benyttes i forbindelse med opfølgning efter messen – på samme måde, som hvis du havde udleveret dit visitkort.

Kursuslex kan ikke holdes ansvarlig for den kommunikation, som måtte komme fra udstillerne efter messen. Eventuelle klager herfor skal derfor rettes direkte til den pågældende udstiller.

Fotografering og videooptagelser
Møde & Eventdagen er en begivenhed, som mange - inklusiv messen selv - ønsker at dokumentere i form af foto og evt. video. Der vil derfor være fotografer og evt. filmhold til stede på messen. Det er op til den besøgende selv at sige fra over for disse fotografer og filmhold, hvis man ikke ønsker at blive fotograferet/filmet. I forbindelse med offentliggørelse af foto og video fra messen, følger Møde & Eventdagen de regler, der findes i relevant lovgivning, herunder reglerne om situationsbilleder. Møde & Eventdagen kan ikke holdes ansvarlig for andre mediers, interessenters og udstilleres offentliggørelser af foto og video fra messen.

Samtykke
Ved tilmelding til messen tillader du, at Møde & Eventdagen, Forlaget Kursuslex og associerede selskaber må sende e-post (f,eks, e-mails, sms, mms, notifikationer, push beskeder og widgets) samt kontakte dig telefonisk eller via post omkring relevante produktarter, kampagner, konkurrencer og markedsføring – også via apps, sociale medier, internet og andre digitale kanaler. 

Formålet med ovennævnte indhentning af personoplysninger er dels, at vi kan tilbyde adgang til messen og dels for at optimere brugeroplevelsen samt foretage målrettet markedsføring. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og f. 

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vegne af Møde & Eventdagen, associerede selskaber og Kursuslex. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og systemer. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. 

Udover ret til tilbagekaldelse af samtykket har du enhver tid ret til at anmode om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være.
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi, skal du sende en skriftlig anmodning til vores dataansvarlige. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være. Herudover har du ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysninger kan blive korrigeret. 

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. Derudover har du i visse tilfælde ligeledes ret til at få personoplysningerne, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Endelig har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og ret til at indbringe en klage for Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af en klage.

Datatilsynet
(Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk)